Diagnostyka obrazowa

Dzięki szczególnej dbałości o nieustanne unowocześnianie i odnawianie bazy
sprzętowej w naszej placówce oferujemy szeroki wachlarz metod
diagnostycznych  najwyższej jakości.

Pracownia diagnostyki obrazowej korzysta z nowoczesnej, klasycznej
aparatury rentgenowskiej obejmującej zastosowania ogólnodiagnostyczne oraz
mammografię. Pozwala to zabezpieczyć podstawowe i codzienne potrzeby
społeczności lokalnej w zakresie profilaktyki zdrowotnej, monitorowania
terapii, oceny skuteczności leczenia, wczesnego wykrywania nowotworów.

W przypadku konieczności skorzystania z bardziej zaawansowanych metod
obrazowania - w tej samej lokalizacji oferujemy dostęp do nowoczesnego,
wielorzędowego tomografu komputerowego oraz aparatu rezonansu
magnetycznego. Te w pełni cyfrowe urządzenia wspomagane są serwerem
obrazowym Terarecon - komputerem o potężnej mocy obliczeniowej , z
oprogramowaniem umożliwiającym precyzyjne przetwarzanie danych uzyskanych
w trakcie badań pacjentów.
System Terarecon  ułatwia również organizowanie odpowiednich konsultacji
specjalistycznych, także na odległość, w przypadkach szczególnie
problematycznych.

Jakość aparatury oraz kwalifikacje kadry medycznej zostały docenione przez
ogromne rzesze pacjentów oraz Narodowy Fundusz Zdrowia , który zawarł
stosowne umowy na wykonywanie badań TK i MR.

Ważną częścią działalności radiologicznej są również badania
ultrasonograficzne, dopplerowskie i biopsje pod kontrolą USG.
Najnowocześniejszy sprzęt USG, którym dysponuje nasza placówka pozwala
szczególnie sprawnie i efektywnie wspomagać internistów, onkologów,
chirurgów naczyniowych, endokrynologów oraz lekarzy innych specjalności,
którzy do postawienia prawidłowego rozpoznania i prowadzenia leczenia
wymagają dokładnych i trafnych badań USG


W Leszczyńskim Centrum Medycznym do obrazowania medycznego wykorzystuje się :

tel.: 65 520 80 14

o nas     |    aktualności     |    praca     |    informacje dla pacjenta    |   polityka jakości    |    kontakt        

 VENTRICULUS Leszczyńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.       

projekt i wykonanie IMAGO