Laboratorium

GODZINY POBIERANIA MATERIAŁU DO BADAŃ:

Poniedziałek - piątek w godzinach od 7.00 do 9.30

ODBIÓR WYNIKÓW BADAŃ:

Zgodnie z informacją podaną przez personel laboratorium podczas pobierania materiału do badania. W celu zachowania poufności z badań oraz ochrony danych osobowych wyniki należy odbierać z dowodem osobistym lub upoważnieniem do odbioru wyników.

Wzór upoważnienia do odbioru badań laboratoryjnych mozna pobrać w zakładce INFORMACJE DLA PACJENTA

KONTAKT:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 65-529-78-22
Celem laboratorium jest świadczenie usług o jak najwyższym standardzie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Szczególny nacisk kładziemy na jakość przygotowania próbek do badania oraz wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę laboratoryjną wykonywanych badań.W trosce o pacjenta zapewniamy wysoki poziom ochrony danych osobowych oraz poufności z badań. 
Poza wykonaniem zleconych badań w laboratorium, równie istotną rolę ma wcześniejsze przygotowanie pacjenta do badań. Niezależnie od powodów, dla jakich chcemy wykonać badania laboratoryjne, do laboratorium należy przyjść rano, najlepiej między godziną 7 a 9. Nie, dlatego że wymaga tego rytm pracy laboratorium, ale ponieważ jest to najlepsza pora do pobierania próbek biologicznych wykorzystywanych do badań. Materiałem, w którym najczęściej wykonuje się badania diagnostyczne to krew, mocz i kał. Zwykle badania laboratoryjne wykonywane są na zlecenie lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty. Często też badania laboratoryjne wykonywane są prywatnie. Proces zapewnienia jakości w fazie przedanalitycznej (przed wykonaniem analiz) rozpoczyna się już w momencie zlecenia badań laboratoryjnych przez lekarza, który oczekuje wiarygodnych wyników badań zgodnych z aktualnym stanem klinicznym pacjenta. W celu otrzymania wiarygodnych wyników należy uwzględnić sposób przygotowania się pacjenta do pobrania materiału do badań.Oddziaływanie czynników zewnętrznych w różnym stopniu wpływa na poprawność otrzymanych wyników badań. Do czynników tych zaliczamy między innymi:
- spożycie posiłku i napoju bezpośrednio przed pobraniem materiału do badania,
- spożycie alkoholu w ciągu 48h przed pobraniem krwi,
- wysiłek fizyczny, stres, nieprzespana noc, pionizacja ciała,
- miesiączka, stosunki płciowe,
- zabiegi diagnostyczne wykonywane bezpośrednio przed pobraniem krwi np. EKG
  wysiłkowe, badanie per rectum,
- przyjmowanie leków,
- stosowanie diety,
- niewłaściwe pobranie moczu i kału do badania.


Przygotowanie do pobrania krwi:
Pacjent rano w dniu przed pobraniem krwi powinien:
- pozostać na czczo - bez spożywania posiłku i napoju przynajmniej przez 12 -14 godzin  (zjeść lekko strawną kolacje do godziny 18 - 19)
- w miarę możliwości wyeliminować przyczyny stresu,
- odpocząć około 10 – 15minut,
- jeżeli to możliwe nie zażywać leków,
- nie wykonywać  innych procedur diagnostyczno-terapeutycznych, np.: punkcje, zastrzyki, biopsje, endoskopie, wlewy dożylne itp.


Przygotowanie moczu do badania:
Pacjent powinien:
- zakupić w aptece pojemnik do badania moczu (w przypadku badania mikrobiologicznego, „na posiew” kupić pojemnik jałowy (w przypadku, kiedy pacjent nie jest w stanie oddać moczu do naczynia (np. niemowlę, pacjent obłożnie chory) mocz należy pobrać do specjalnego plastikowego woreczka- dostępne w aptekach, założonego w sposób obejmujący ujście zewnętrzne cewki moczowej.
- opisać pojemnik imieniem i nazwiskiem
- do badania oddać pierwszy po nocy mocz (w przypadku konieczności oddawania moczu w nocy, do badania może zostać pobrana nowa próbka po minimum 4 godzinach od ostatniego oddawania moczu).
- przed oddaleniem moczu umyć okolicę krocza i narządów moczowo- płciowych. Nie wycierać się lub użyć jednorazowego ręcznika (szczególnie istotne przy badaniu „na posiew”)
-  pierwszą partię moczu odrzucić- oddać do toalety, a następnie około 20 - 30 ml do pojemnika na badanie (środkowy strumień), zakończyć oddawanie moczu do toalety. Szczelnie zamknąć pojemnik dołączoną do niego zakrętką.
dostarczyć pojemnik z moczem do laboratorium w czasie maksymalnie do 2 godzin.

Przygotowanie kału do badania:
Pacjent powinien:
- pobrać niewielką ilość (porcja wielkości orzecha laskowego) materiału do specjalnego pojemniczka zaopatrzonego w łopatkę(dostępne w aptekach). Istotne jest, aby materiał pochodził z różnych miejsc tej samej porcji kału niestykającego się z wodą.
- próbki przechowywać w temperaturze lodówki do czasu dostarczenia do laboratorium,
- do badań mikrobiologicznych i mykologicznych należy używać jałowych pojemników, a materiał dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie,
- do badania na krew utajoną zastosować przez 3 dni dietę bezmięsną i wyeliminować inne pokarmy i leki – w celu dokładnych informacji należy skontaktować się z personelem laboratorium.

Przygotowanie do pobrania wymazów gardła:
Pacjent powinien:
- pozostać na czczo – nie spożywać posiłku i napoju, 
- nie myć zębów.

Oferta badań:
Oferujemy szeroki zakres badań laboratoryjnych, dzięki współpracy z laboratorium Diagnostyka Sp z o.o.
W celu uzyskania informacji na temat ceny, czasu oczekiwania na wynik oraz ewentualnego umówienia na pobranie materiału prosimy o kontakt z pracownikami laboratorium.
Równocześnie zastrzegamy sobie prawo do zmiany oferty badań.

Hematologia
Chemia kliniczna
Analityka ogólna
Markery odczynów zapalnych
Markery chorób serca
Markery chorób tarczycy
Hormony płciowe
Inne hormony i metabolity
Markery nowotworowe
Immunoglobuliny, składniki dopełniacza i inne enzymy
Diagnostyka ciąży
Diagnostyka cukrzycy
Infekcje
Autoimmunologia
Alergologia
Diagnostyka chorób metodą PCR (bad. genetyczne)
Toksykologia i inne
Bakteriologia

 

W przypadku nasuwających się pytań lub wątpliwości dotyczących pobierania próbek biologicznych i przygotowania do badań laboratoryjnych (także opisanych powyżej), prosimy o kontakt z personelem laboratorium.
Bardzo chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

 

Opracowała:
mgr Beata Sobolewska-Lipnicka
specjalista laboratoryjnej
diagnostyki medycznej

 

o nas     |    aktualności     |    praca     |    informacje dla pacjenta    |   polityka jakości    |    kontakt        

 VENTRICULUS Leszczyńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.       

projekt i wykonanie IMAGO