Fizykoterapia

Co to jest fizykoterapia ?

Fizykoterapia jest jedną z metod fizjoterapii. Jest formą leczenia wykorzystującą bodźce fizykalne, takie jak:

prąd elektryczny,
ciepło i zimno,
światło,
ultradźwięki,
pola magnetyczne,
wodę w postaci natrysków i kąpieli.
Jak działa fizykoterapia ?

W jakich przypadkach stosuje się fizykoterapię ?

Fizykoterapię można stosować jako leczenie uzupełniające lub jako podstawową formę leczenia.
Niestety, brak jest wystarczających dowodów na skuteczność fizykoterapii jako samodzielnej metody leczniczej,
w leczeniu schorzeń mięśniowo - szkieletowych.
Można ją stosować kiedy zawiodły inne formy leczenia a istnieją wskazania do leczenia fizykoterapią.
Fizykoterapia prawie nie powoduje skutków ubocznych.
Fizykoterapię stosuje się również jako postępowanie
przygotowujące do stosowania innych metod fizjoterapii np.: rozgrzanie tkanek przed masażem,
lub krioterapia (stosowanie zimna) przed ćwiczeniami czyli kinezyterapią.

Idę na zabiegi pierwszy raz. Czego mogę się spodziewać ?

Niektóre zabiegi fizykalne nie wymagają specjalnego przygotowania.
Np.: pole magnetyczne niskiej częstotliwości można wykonywać "przez ubranie".
Inne zabiegi jak laseroterapia czy jonoforeza wymagają odsłonięcia (do gołej skóry) okolicy, której dotyczy zabieg.
Niektóre bodźce fizykalne nie drażnią receptorów czuciowych rozmieszczonych na naszej skórze.
Wykonywanie zabiegów z wykorzystaniem takich bodźców nie wiąże się z żadnymi odczuciami np.: pole magnetyczne.
Inne bodźce takie jak prąd elektryczny podrażniają zakończenia nerwów czuciowych.
Może to być odbierane jako mrowienie lub szczypanie.
Bardzo silne odczucia, takie jak pieczenie czy ból, podczas wykonywania zabiegów,
są nieprawidłowe i należy je bezzwłocznie sygnalizować.
Po zabiegach silnie rozgrzewających należy, szczególnie w chłodne dni, odczekać przed wyjściem kilkanaście minut
na częściowe ustąpienie odczynu po zabiegu.

Oferowane zabiegi:
laser,
ultradźwięki,
diadynamik,
galwanizacja,
jonoforeza,
prądy interferencyjne,
elektrostymulacje,
sollux,
pole magnetyczne,
tonoliza,
prądy TENS, prądy Treberta, prądy KOTZA,
ultrafonoforeza. 

o nas     |    aktualności     |    praca     |    informacje dla pacjenta    |   polityka jakości    |    kontakt        

 VENTRICULUS Leszczyńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.       

projekt i wykonanie IMAGO