Rezonans stochastyczny

Fenomen rezonansu stochastycznego polega na wykorzystaniu wibracji i szumów,
które stymulując aparat mięśniowo-stawowy oddziałują na poprawę koordynacji ruchowej. Zmiany impulsów mają na celu trenowanie współdziałania receptorów, mózgu i mięśni, co powoduje bardziej efektywne, dostosowane do danych wymagań przebiegi ruchów.

Czym jest Rezonans Stochastyczny?

Rezonans Stochastyczny jest wyjątkowo skutecznym zabiegiem profilaktycznym i terapeutycznym w przypadkach licznych schorzeń neurologicznych i ortopedycznych oraz urazów, w szczególności w przypadku zaburzeń ruchu.

Rezonans Stochastyczny:
• poprawia naukę motoryczną poprzez optymalizację selekcji informacji w mózgu
i uwalnianie neuroprzekaźników (np. dopaminy) oraz aktywację obszarów mózgu,
• poprawia zdolność chodzenia poprzez aktywację rdzeniowych generatorów rytmu,
poprawia sterowanie odruchami, optymalnie regulując refleks,
• poprawia sposób działania i wzrost zespołów komórek nerwowych i chroni komórki nerwowe, poprawia timing ruchów poprzez aktywację móżdżka,
• poprawia przemianę materii w tkance kostnej i zwiększa gęstość kości.

Podczas terapii rezonansem stochastycznym pacjent wyprowadzany jest z równowagi szybko, w sposób zmienny i nieprzewidywalny. Bodźce te trenują układ nerwowo-mięśniowy i prowadzą m.in. do tego, że pacjent jest w stanie lepiej kontrolować swoje ruchy.
Rezonans stochastyczny stosowany jest z powodzeniem w przypadkach różnych ograniczeń ruchowych i chorób z dziedziny neurologii, ortopedii, geriatrii i psychiatrii.

Do obszarów zastosowania należą:
• Ataksja (zaburzenia równowagi)
• Przeciwdziałanie upadkom
• Choroba Parkinsona
• Stwardnienie rozsiane (MS) / Zanikowe stwardnienie boczne (ALS)
• ADHD (Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci)
• Udar mózgu
• Uraz czaszkowo-mózgowy
• Paraliż poprzeczny/urazy rdzenia kręgowego
• Depresja
• Nieotrzymanie moczu
• Urazy ortopedyczne (np. zerwanie więzadła, złamania)
• Osteoporoza
• Neuropatia/cukrzyca
• Ból


Rezonans Stochastyczny jest najlepszą obecnie udostępnianą pacjentom metodą terapeutyczną.
Czas trwania: około 20 min. Cena: 50 zł

o nas     |    aktualności     |    praca     |    informacje dla pacjenta    |   polityka jakości    |    kontakt        

 VENTRICULUS Leszczyńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.       

projekt i wykonanie IMAGO