Badania laboratoryjne

W ramach medycyny pracy wykonuje się następujące badania laboratoryjne :

 • morfologia krwi
 • OB
 • VDRL
 • cukier we krwi
 • cukier w moczu 
 • choleserol całkowity
 • HDL
 • LDL
 • trójglicerydy
 • mocznik
 • kreatynina
 • bilirubina całkowita
 • retikulocyty 
 • transaminazy ( alat, aspat )
 • czas protrombinowy 
 • czas kaolinwo - kefalinowy 
 • badania ogólne moczu
 • inne wg potrzeb 

o nas     |    aktualności     |    praca     |    informacje dla pacjenta    |   polityka jakości    |    kontakt        

 VENTRICULUS Leszczyńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.       

projekt i wykonanie IMAGO